ارتباطات و رسانه

مجری طرح: رای‌بُن مستند

مدیر رسانه‌ای: امیر حسین ثنائی

مدیر هنری (طراحی لوگو، عنوان‌بندی و پوستر): هامد جابرها

مشاور: تورج خامنه‌زاده

شبکه‌های اجتماعی: الناز ثنائی