مراسم آیین دیدار فیلم «شاعران زندگی» شامگاه سه‌شنبه سیزدهمین تیرماه در اصفهان برگزار شد.

عکس: یاسمین ظهورطلب