مراسم آیین دیدار فیلم «شاعران زندگی» شامگاه چهارشنبه هفتم تیرماه در موزه سینما برگزار شد.

عکس: یاسمین ظهورطلب