مراسم آیین دیدار دو فیلم مستند «مادر زمین» و «پنبه تا آتش» شامگاه چهارشنبه ۱۱ مردادماه در موزه سینما برگزار شد.

عکس: یاسمن ظهورطلب